EEN GROTE VRAAG OF EEN GROTE UITDAGING

ALS BESTAANDE INSTITUTEN BINNEN ONZE MOLUKSE GEMEENSCHAP HUN ‘ DEUREN OP SLOT HOUDEN OF NIET THUIS ZIJN’ WORDT HET MOEILIJK OM TE PRATEN. ZOU ER SPRAKE VAN ZIJN VAN ‘ DE WET VAN DE REMMENDE VOORSPRONG’ ?

Nu een groot deel van  de informatiefolders ‘Pengayu & Prauw’ zijn verspreid en verstuurd, dient zich voor Buro Pro-Kumpulan een grote uitdaging aan. 

Hoe krijg je de bestaande instituten: kerkorganisaties, stichtingen, wijkcommissies, zover dat zij bereid zijn om het sociale veranderingsproces in hun wijken opgang te brengen en te faciliteren. Alleen vermelden in de folder dat dit nodig is, omdat in de komende jaren de vergrijzing zal toenemen, waardoor de woonwensen zullen veranderen, en  de zorgkosten zullen toenemen etc. werkt niet. 

Ja, hoe pak je dat aan?  Een vraag wat mogelijk bij de meeste 2e generatie Molukkers die in de Molukse wijk wonen weleens is opgekomen. Een vraag die ook vaak onbeantwoord blijft. 

Via een culture reis (community art project), met ‘Pengayu & Prauw’ als metafoor, is het idee om sociale verandering in Molukse wijken opgang te brengen. Het is een idee dat uitgaat van de creatieve kracht van de gemeenschap zelf, waarbij de gemeenschap ook zelf de regie  in handen heeft. Maar als  bestaande instituten binnen onze Molukse gemeenschap ‘hun deuren op slot houden, of niet thuis zijn’ wordt het moeilijk om erover te praten. Zou hier misschien sprake zijn van  ‘De wet van de remmende voorsprong’.? Dat kan, maar zo zien we de situatie niet. 

Met gezonde twijfel en een beetje optimisme kan de vraag  ook gezien worden als een grote uitdaging. Want, er bestaat ook zoiets  als ‘De wet van de stimulerende achterstand (Erik van der Hoeven, 1980)’: een achterstand ( in de sociale positie) die als stimulans kan werken (voor sociale innovatie ).   

De onbeantwoorde vraag kan toch beantwoord worden. Misschien niet door de 2e generatie zelf, maar met hulp van de 3e en de 4e generaties, want zij zijn degene die de toekomst in de wijk eerder als een grote uitdaging zien dan … een grote vraag. Laat deze wet, ‘De wet van stimulerende achterstand‘, daarom binnen onze Molukse gemeenschap werken!   

http://www.diederikvanderhoeven.nl/wp-content/uploads/achterstand.pdf

Een foto ontvangen van mijn goede vriend Husein. Samen met zijn vrouw Lisalotte runnen zij het café-restaurant Eissenshof in Niehove. Biologisch Indonesisch eten is hun specialiteit. Niehove is een klein dorp dat in het hoge noorden ligt, maar wel het mooiste dorp van Nederland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *