Aandachtsgebieden

BURO PRO-KUMPULAN HEEFT DE 17 DUURZAAMHEIDSDOELEN (SDGS) VAN DE VN AGENDA VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 2030 GEGROEPEERD IN ZES AANDACHTSGEBIEDEN.

De zes aandachtsgebieden vormen samen de context voor een gezamenlijk inspanning om vanuit de Molukse wijken in Nederland duurzame ontwikkeling op Centraal en Zuidoost Molukken (Indonesië) te bevorderen. Community development is daarbij het uitgangspunt.

COMMUNITY DEVELOPMENT

DE GEMEENSCHAPPEN waar wij bij toe behoren kunnen ons helpen om effectiever te zijn. Zij vormen een belangrijk deel in onze persoonlijke welzijn. Ze zijn een bron van vele creatieve ideeën, vooral voor problemen die ontstaan vanwege ongelijkheid in macht en rijkdom. Zij kunnen zorgdragen voor het milieu waarin wij leven of schade daar aan toebrengen. In de moderne wereld kan een persoon behoren tot vele verschillende gemeenschappen, afhankelijk van waar hij/ zij leeft, of van zijn/haar interesse of cultuur, of van de mensen die gemeenschappelijke problemen delen. Uiteindelijk gaat het om wat gemeenschappen zelf kunnen doen, wat zij zelf belangrijk vinden. Maar er moet wel iets dergelijks zijn op de achtergrond, zoals: een persoon of een organisatie om hen te helpen de dingen gedaan te krijgen, of waar men terecht kan voor advies of steun of om de juiste vaardigheid te ontwikkelen. Fragmenten van een profielschets van gemeenschappen Bron: Community Development Alliance Scotland

1. LEEFOMGEVING

SDG 13 Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

SDG 14 Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen. 

SDG 15 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. 

2. GEMEENSCHAP 

SDG 01 Beëindig armoede overal en in al haar vormen. 

SDG 02 Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

SDG 03 Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden. 

3. BURGERSCHAP 

SDG 05 Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. 

SDG 10 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug. 

SDG 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

4. ECONOMIE 

SDG 04 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. 

SDG 08 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 

SDG 12 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen. 

5. INFRASTRUCTUUR 

SDG 06 Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. 

SDG 07 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. 

SDG 09 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie. 

6. 0VERHEID 

SDG 16 Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen. 

SDG 17 Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *