Buro Pro-Kumpulan

Stichting Pro-Kumpulan streeft naar het verbeteren van zowel de sociaalmaatschappelijke als sociaaleconomische situatie op Centraal en Zuidoost Molukken. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het bevorderen en ondersteunen van de aanpak gebaseerd op de principes van duurzame ontwikkeling. Daarbij krijgt zowel de bevordering van welzijn en welvaart van de bewoners als de bescherming en het herstel van de natuurlijke leefomgeving aandacht.

Een update

2023 was voor Buro Pro-kumpulan een jaar van bezinning. Bezinning op de vraag, hoe je als stichting met zeer weinig financiële middelen toch kan blijven werken aan je doel.

Het helpen verbeteren van zowel de sociaal-maatschappelijke als sociaaleconomische situatie op Centraal en Zuidoost Molukken op basis van duurzaamheid.

Begin van het jaar koester je nog – tegen beter weten in -een stille hoop dat je misschien in het najaar een start kon maken met de community-art projecten. Maar naarmate de zomer naderde groeide ook het besef dat het niet gaat lukken. Het was gewoon niet mogelijk om de vereiste financiële middelen in zo’n korte periode bijeen te brengen. Ook de geplande informatiedag in september kon wegens geldgebrek niet doorgaan.

Gelukkig was er nog een lichtpunt. Namens Buro Pro-kumpulan kon ik meedoen met de vierdaagse sponsorloop voor goede doelen in Nijmegen. En was het toch gelukt om een bedrag van 1.700 euro bijeen te brengen om de gezondheidspost in Aboru te helpen bemensen.

Samen met een kleine aanvulling is de donatie op de rekening van Yayasan Maha Lesa Aboru (YMLA) gestort. Hiermee kon YMLA het medische team uit Ambon – die de medische clinics in Aboru hielden- betalen en de benodigde medicijnen kopen.

Een deel van de donatie werd gebruikt om de meest kwetsbare gezinnen in Aboru en de ouderen te steunen. Met name de ouderen hebben het niet makkelijk want die brengen hun oude dag vaak eenzaam en lijdzaam door. Want als ziek zijn is er gewoon geen het geld om een dokter te laten komen of om medicijnen te kopen

Twee medische clinics werden in 2023 voor de dorpsbewoners van Aboru gehouden. De derde clinic die gepland stond in december kon niet doorgaan vanwege een lopende stageopdracht van twee buitenlandse studenten. De twee studenten waren bezig met de voorbereiding van een klein gezondheidsonderzoek onder de dorpsbewoners dat ze wilden combineerden met gezondheidsvoorlichting aan de jeugd en jongeren

Vooruitblik op 2024

Samen met het dorpsbestuur, de gezondheidswerkster en de kerkelijke organisatie wil YMLA dit jaar werken aan de uitbreiding en verbetering van gezondheidszorg in Aboru. Buro Pro-kumpulan is voornemen ze te ondersteunen .

Een eerste start is reeds gemaakt begin dit jaar. Met het dorpsbestuur van Aboru en de gezondheidswerkster zijn afspraken gemaakt. Beide staan nu borg dat de gezondheidspost weer toegankelijk wordt voor de dorpsbewoners. YMLA heeft toegezegd dat zij zich zal inspannen om samen met het medische team uit Ambon om de twee maanden in gezondheidspost een medische clinic te houden.

Eind februari was het zover. De stroom in het gebouw is weer aangesloten, de gezondheidspost is weer geopend en de gezondheidswerkster is nu door de week aanwezig om de dorpsbewoners te helpen als ze klachten of zorgen hebben over hun gezondheid. Ook is de eerste medische clinic van 2024 in de gezondheidspost gehouden en zijn de ouderen thuis bezocht.

Het voornemen is nu om de medische clinics uit te breiden met ouderzorg en een consultatie voor kinderen onder de vijf jaar en hun moeders. Ook is het streven om het medisch team uit te breiden met een arts.

Voor de uitbreiding is echter meer geld nodig. Daarom is Buro Pro-kumpulan dit jaar op Pifworld (een crowdfunding platform) gestart met twee acties naast de jaarlijkse deelname aan de vierdaagse sponsorloop.

De jaarrekening 2023 zal weer gepresenteerd worden op een A3+ formaat. Zo is in één oogopslag de relatie tussen de balans en de SB&L te zien. Met de toelichting erbij kan je dan ook snel een beeld vormen van de financiële situatie van Buro Pro-kumpulan in 2023. Zodra die gereed is zal die hieronder worden bijgevoegd.