TWEE WENSEN VOOR 2022

Het zou vreemd zijn als Buro Pro-kumpulan geen goede voornemens of wensen heeft voor 2022. Goede voornemens en wensen hebben we, maar we laten deze maar onbenoemd op twee na.

  1. Dat er binnen de Molukse wijken het debat opgang komt over het voortbestaan van de wijk, zodat de voor en tegens zichtbaar worden en daarna via dialogen gezamenlijk kan worden gezocht naar antwoorden op de vraag ‘hoe nu verder’.
  2. Dat we – gezien de aanhoudende Covid-19 pandemie – toch kunnen starten met de vorming van duurzame coalities tussen de diverse Molukse dorps- en wijkgemeenschappen daar en de Molukse wijkgemeenschappen hier, zodat er een gezamelijke basis is om duurzame ontwikkeling op Centraal en Zuidoost Molukken te kunnen faciliteren.

In de Power Point presentatie (PDF) hieronder leest u, hoe we deze wensen denken te willen doen.