Blog

WAAROM SOCIALE DUURZAAMHEID BIJ KAN DRAGEN AAN HET BEHOUD VAN MOLUKSE WIJKEN

Vier jaar geleden (2020) stelde ‘Iko Beta’ op facebook volgende vraag, ‘moeten de Molukse wijken blijven voortbestaan’. De meeste volgers antwoordden daarop met ‘ja’ en lichtten hun antwoorden toe. Ze vonden namelijk dat de Molukse wijken moeten blijven behouden, want anders gaan de herinneringen aan de eerste generatie – hun ouders en de vele ooms en tantes – verloren.

Uit toelichtingen op de antwoorden valt op te maken dat de meeste volgers die voor het behoud van de Molukse wijken zijn tot de oudere generatie behoren. De kinderen die toentertijd de verhuizing van de kampen naar de woonwijken hadden meegemaakt. Het is de groep die het langs in de Molukse wijken wonen of hebben gewoond en die daarom emotioneel gehecht zijn aan hun wijk

Ondanks de sobere levensomstandigheden in de wijk, waar hun ouders het soms moeilijk hadden om rond te komen vonden ze het prettig om in de wijk te wonen en op te groeien. Voor hen was het een vertrouwde leefomgeving waar je nog herinnerde aan de sterke saamhorigheid; aan de vele ooms en tantes die een oogje in het zeil hielden als je als kind tot ’s avonds laat nog buiten speelde. Herinneringen als deze en vele andere koesteren ze nog steeds.  

Maar hoe jongere generatie over het behoud van de wijk denken dat weten ze niet. Het was nogal moeilijk om met ze daarover in gesprek te gaan.

Is hier sprake zijn van een generatiekloof; een ouder wordende tweede generatie die moeite heeft om zijn gekoesterde herinneringen los te laten en een derde generatie jongvolwassenen die maar liefs over deze herinneringen heen willen stappen of vergeten.

Of er sprake is van een generatiekloof dat kunnen ze pas vaststellen als ze met elkaar in gesprek gaan. Dan komen ze pas te weten of de wijk met haar specifieke Molukse karakter waardevol genoegd is voor de jongere generatie -de jong volwassenen – om de wijk te behouden voor de huidige en toekomstige generaties.

Met de voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal duurzame Molukse wijken’ zet Buro Pro-kumpulan zich samen met Muhabbat Dienstverlening al vanaf 2018 in om Molukse wijkgemeenschappen te helpen onderzoeken wat nu zo waardevol is aan hun wijk – de leefomgeving – om die te behouden voor de huidige en toekomstige generaties. 

In de komende juni staat daarom een dialoogmiddag gepland in het Molukse wijkcentrum Kaju Putih in de Molukse wijk in Alphen aan de Rijn. Zodra het programma daarvan definitief is zal het op facebook en in deze blog worden geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Carel Usmany

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *