VOORLICHTINGSCAMPAGNE ‘NAAR DUURZAME MOLUKSE WIJKEN’

EEN VOORBEREIDING OP HET WERKPROGRAMMA ‘WERKEN MET DUURZAME COALITIES 2020 – 2025

Ondanks voldoende aandacht en tijd in de voorbereiding om de mensen in de Molukse wijken te informeren over de infodag ‘Succesvol samenwerken aan duurzame coalities’ was de opkomst zeer mager. Hierover is nog kort voor de sluiting van de infodag gesproken. Het blijft echter bij gissen naar de reden en verklaringen van de lage opkomst. Een aanwezige maakte daarbij een opmerking die wel is blijven hangen . ‘… als ze niet naar ons willen komen dan gaan we maar naar ze toe’. Het is deze opmerking dat Buro Pro-kumpulan doet besluiten om een alternatief te bedenken.

Buro Pro-kumpulan wil dit doen door middel van een voorlichtingscampagne met als titel ‘Naar duurzame Molukse wijken’. Het is een voorlichtingscampagne dat in 2019 van start gaat en dat eveneens onderdeel is van een werkprogramma ‘ Werken met duurzame coalities’.
Het doel van de voorlichtingscampagne is de Molukse gemeenschap, gevestigd in diverse wijken verspreid over Nederland, zoveel mogelijk betrekken bij het realiseren van de 17 duurzaamheidsdoelen die wereldwijd in 2030 dienen te worden gerealiseerd. Actieve kennisuitwisseling is het uitgangspunt, waarbij het dagelijkse gebeuren in en rond Molukse wijken als startpunt wordt genomen voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten rond de thema’s:

• armoede
• klimaatverandering
• zwerfafval

Meer over de opzet en de inhoud van de voorlichtingscampagne en het werkprogramma vindt u in de bijvoegde nieuwsbrief. Eveneens vindt u in het onderstaand artikel uit het blad ‘Marinjo’ aanvullende informatie.

Nieuwsbriefno 1_oktober 2018

Usmany, Carel (2016) Bestrijding van armoede en milieuvervuiling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *