EEN NADERE TOELICHTING OP ‘HOE NU VERDER’

Inmiddels is het ruim twee weken geleden dat ik in het kader van het herdenken van het zeventig jaar verblijf in Nederland bovengenoemde vraag heb gesteld. Een vraag die bedoeld is om naast de herdenking ook de toekomst in Nederland te overdenken. De eerste stap is de derde en vierde generatie Molukkers en niet-Molukkers te laten debatteren over: de zin, inhoud en vorm van de herdenking van ‘70 jaar verblijf Molukkers in Nederland’. 

Met de sociaaleconomische en sociaalmaatschappelijke veranderingen die zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau gaande zijn, gaan wij als Molukse gemeenschap onrustige en onzekere tijden tegemoet. De vereiste veerkracht binnen de Molukse gemeenschap om met de gevolgen daarvan om te gaan, is zoals ik het zie helaas onvoldoende.

Na een jaar of zes zullen bijna alle tweede generatie Molukse ouderen die in de Molukse wijken wonen de AOW-leeftijdsgrens passeren. Voor de meeste van hen betekent dit een extra druk op hun leefsituatie: minimum inkomen, klein of geen pensioen, en mogelijk extra (gezondheids)zorg. Degene die deze grens reeds hebben gepasseerd en nu moeten rond komen van een klein pensioen bovenop op hun AOW kunnen dit beamen. Versterken van de sociale basis (wijkgemeenschap, organisaties, en netwerk) in de Molukse wijken is daarom een vereiste, want de kosten voor levensonderhoud zal alleen maar toenemen.

Een andere even belangrijke ontwikkeling is de invloed die de tweede generatie Molukkers hebben die op de identiteitsvorming (van de derde, vierde, en vijfde generatie); zorgen voor het  behoud en overdracht van onze specifieke waarden, normen, en basisprincipes. Met de jaren zal deze invloed ook afnemen. Aandacht voor de sociale positie van de tweede generatie is daarom  even belangrijk als die van de derde en vierde generatie. 

Kijken we naar het beeld wat de media van ons laat zien, dan zien we een tweede generatie die het verdriet wat hun ouders en henzelf is aangedaan nog aan het verwerken is, en we zien een uiteenlopend beeld van de derde en vierde generatie: van fanatieke RMS-aanhangers in de Molukse wijken tot rolmodellen die hun plaats al hebben gevonden in de Nederlandse samenleving.

Het is een beeld waar ‘een blik naar de toekomst’ (nog steeds) ontbreekt. Een essentieel aspect dat houvast moet bieden aan zowel zij die zich zien als behoren tot de Molukse gemeenschap als aan zij die gekozen hebben om op te gaan in de Nederlandse samenleving.

Zonder een duidelijke toekomstbeeld wordt het moeilijk om een  zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling  van zowel de Molukse gemeenschap hier als de vele kleine gemeenschappen daar: de samenleving op de Molukken.

Dat ‘een blik naar de toekomst’ nodig is, is ook af te leiden uit de verharde discussie dat  Molukkers van alle generatie voeren  op sociale media over de zin, vorm en inhoud van de herdenking en wie de herdenking zou moeten of mag organiseren.

Debatteren over de zin, inhoud en vorm van het zeventig jaar verblijf van ons in Nederland zie ik daarom als een eerste opstap om de verschillende argumenten/standpunten over de betekenis en reden van ons verblijf hier in Nederland scherp te stellen. Om vervolgens via  dialogen een verdiepingsslag te maken om achterliggende waarden, normen en principes zichtbaar te maken. Met het verkregen inzicht  kan dan de stap naar vernieuwing gemaakt worden: onze toekomst in Nederland overdenken.

Hoe zien we onszelf als de vooruitzichten op een vrije staat (RMS) onzeker blijft.  Zien we ons dan nog als een gemeenschap met haar eigen specifieke waarden, normen, en basisprincipes. Of  zien we ons eerder als individuen met een Molukse afkomst /achtergrond die de voorkeur geven om  op te gaan in de Nederlandse samenleving. Anders gesteld, als een Molukse gemeenschap of als een groep van individuen: Molukkers zoals de media ons nu al duidt

In de situatie zoals ik hierboven probeer te schetsen is de vraag wie de herdenking zou moeten  organiseren, wat de inhoud en vorm daarvan moet zijn niet of van minder belang. Veel belangrijker is om van deze gelegenheid gebruik te maken door naast het herdenken ook de toekomstige situatie te overdenken.

Hoe kunnen we als gemeenschap vernieuwingen initiëren die leiden tot sterke sociale structuur en positie van de wijkbewoners in de Molukse wijken.

Jongeren (Molukkers en niet-Molukkers) met elkaar in debat laten gaan om de verschillende standpunten scherp te krijgen is nodig om via dialogen de verdiepingsslag te kunnen maken  om de achterliggende waarden, normen, en basisprincipes zichtbaar te maken. Ze zijn nodig om sociale  vernieuwing binnen onze gemeenschap op gang te kunnen brengen. Ze zijn de onderdelen in het gezamelijke zoekproces om antwoorden te vinden op de centrale vraag ‘hoe nu verder’.

Natuurlijk brengt dit onrust en spanningen teweeg, omdat met zo’n stap  we uit onze confortzone stappen. Het vereist durf om die stap te zetten, anders blijft onze toekomst hier in Nederland even zo mistig en grijs als ons verleden.

2 gedachten aan “EEN NADERE TOELICHTING OP ‘HOE NU VERDER’”

 1. Hoe nu verder? Interessante vraag, die we om de 10 jaar stellen. Toen we hier 10 jaar waren, daarna 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar…. en nu dus na 70 jaar verblijf hier in Nederland. Het is dus een bekende vraag en steeds was er een pas op de plaats met een serieuze overdenking …. Wat waren toen de conclusies, de voornemens, de plannen, de toekomstbeelden … ? Praat niet alleen over het verleden en de toekomst. Is er ook een schets te maken over het heden? Hoe zit de Molukse gemeenschap in elkaar? Is er iets veranderd in de loop der tientallen jaren? het herdenkingsjaar is bijna voorbij …. tenzij er een uitloop komt in 2022 …..

  1. Hoi Alex,

   Eerst de beste wensen nog voor 2022.

   Ook bedankt voor je reactie.

   Ik heb je de reactie gebruikt om de discussie ‘hoe nu verder’ binnen onze gemeenschap opgang te brengen. Mijn antwoorden op je vragen vind je op facebook.

   Met vriendelijke groet,
   Carel Usmany

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *