EEN MOMENT VAN REFLECTIE

DE INFORMATIE OVER DE AANPAK VAN DE CORONA-BESMETTING EN DE GEVOLGEN DAARVAN IN DE VELE KLEINE DORPEN OP CENTRAAL EN ZUIDOOST MOLUKKEN IS NOG STEEDS BEPERKT. HOE HET MET DE GEZONDHEID VAN DE DORPELINGEN IS, KOM JE ALLEEN ACHTER VIA FACEBOOK- OF WHATSAPP-BERICHTEN VAN FAMILIES OF VRIENDEN. GOEDE VOORLICHTING OVER DE GEVOLGEN VAN BESMETTINGEN IS ECHTER NIET VOLDOENDE. ZONDER VOLLEDIGE TOEGANG TOT DEZE ZORG WORDT HET MOEILIJKE OM DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE DORPELINGEN TE KUNNEN WAARBORGEN.

Aandacht voor de realisatie van de VN duurzaamheidsdoel 3, gezondheidszorg voor iedereen gerealiseerd in 2030, blijft daarom belangrijk voor Buro Pro-kumpulan

Het jaar 2020 

Toen vorig jaar maart de lock-down maatregelen deels werden opgeheven waren we voorzichtig optimistisch. We hadden de hoop dat we weer contact konden leggen met de Molukse wijkbewoners om te kijken, hoe we samen hun wijken kunnen veranderen in sociaal-duurzame wijken. Tegelijk ook kijken, hoe we de verbondenheid met vele kleine dorpen op Centraal en Zuidoost Molukken kunnen versterken. Ons optimisme was echter van korte duur. Want we zagen de besmetting weer even zo hard groeien als voor de lock-down. 

Ondanks het grote verdriet dat het virus ook binnen de Molukse gemeenschap teweegbrengt, zijn er toch een tweetal positieve ontwikkelingen in 2020 die ons hoop geven.  

Impact op het milieu 

Door de lock-down werkte een groot aantal mensen vanuit huis. Er was dus weinig verkeer op de weg, waardoor de CO2-uitstoot aanmerkelijk daalde. Hoewel de daling maar tijdelijk was, zette het de overheid en bedrijfsleven aan het denken, of het dagelijks rijden van en naar je werk wel echt nodig is. Zij zien dat het werken ook anders kan worden georganiseerd. De lock-down zorgde dus voor een kantelpunt. Het ligt echter aan de hoofdrolspelers of zij bereid zijn om hun werkorganisaties zo te veranderen dat er meer thuis wordt gewerkt en minder op kantoor.

Black live Matter 

Een andere gebeurtenis is de massale reactie op de dood van George Floyd als gevolg van brute politiegeweld in de Verenigde Staten (VS). De sociale media speelde hier direct op in en maakte dat het structurele karakter van het onrecht wat de zwarte mensen in VS werd aangedaan wereldwijd zichtbaar. Wat leidde tot protestmarsen en protestbijeenkomsten niet alleen in de VS, maar ook in tal van grote steden in verschillende Europese landen.

Gender of huidskleur mag geen rol spelen om mensen uit te sluiten, of excessieve geweld tegen hen te gebruiken.

In de protesten hebben met name de jongere generaties een duidelijke stem laten horen, wat resulteerde in een verdere groei van de ‘black live matter’ beweging. Hun protesten drongen door tot alle lagen in de samenleving, en zette overheden en het bedrijfsleven aan het denken.   

Tenslotte toont de huidige aanpak van de Corona-uitbraak – hetzij lokaal tot landelijke en wereldwijd – aan, dat een actieve betrokkenheid bij het succesvol bestrijden van dit soort wereldwijde virusbesmettingen alleen mogelijk is als we bereid zijn tot samenwerken.  

Kantelpunten in 2020 

Beide ontwikkelingen geven een richting aan. Een richting waar onze samenleving zich in kan ontwikkelen.  

Laten we hopen dat de intentie om het werk anders te organiseren wordt omgezet in daden. Want een blijvend daling van de CO2 uitstoot is nodig, willen we de toekomstige generaties  niet opzadelen met de problemen die wij veroorzaken.

Laten we ook hopen, dat het ‘black live matter’ gedachte verder in kracht gaat groeien en zo meer mensen positief raakt. Want dit hebben we nodig willen we onderling meer acceptatie en wederzijdse respect.  

Uitdagingen voor Buro Pro-kumpulan 2021  

De uitdagingen voor Buro Pro-kumpulan ligt in het verlengde van beide ontwikkelingen: het ondersteunen en bevorderen van duurzame ontwikkeling hier in Nederland, in het algemeen en in het bijzonder op Centraal en Zuidoost Molukken. We willen dit doen door opnieuw het programma ‘Kumpulan projecten’ onder de aandacht te brengen binnen de Molukse wijken. Opnieuw contact leggen met de Molukse wijkgemeenschappen en haar omgeving. Om te kijken, hoe we samen de wijken kunnen veranderen naar sociaal-duurzame wijken. Tegelijkertijd kijken hoe we de verbondenheid met kleine dorpsgemeenschappen op Centraal en Zuidoost Molukken kunnen gebruiken om de welzijn en leefomstandigheden daar op een duurzame wijze te verbeteren. 

Detail over de inhoud van het programma ‘ Kumpulan projecten’ kun je lezen in de artikelen en posters op deze website: www.pro-kumpulan. De artikelen en posters kan je ook downloaden en doorgeven.  

Met vriendelijke groet, 

Buro Pro-kumpulan 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *