Welkom bij Buro Pro-Kumpulan

Een stichting die zich inzet voor een duurzaam verantwoorde leefomgeving op centraal en zuid-oost Molukken

Archief op september 29, 2019

INFODAG “EEN CULTURELE REIS”

WERKEN AAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS De infodag is bedoeld als een eerste ontmoeting waar wijkbewoners, omwonenden, community werkers, en andere belanghebbenden ongedwongen kunnen praten over hoe je de creatieve energie vrij zou kunnen maken.  We zien dit zelf als een begin van een culturele reis ‘… een experiment in je eigen gemeenschap om te ontdekken

Meer lezen

EEN CULTURELE REIS

EEN CULTURELE REIS MET ‘ PENGAYU &PRAUW’ ALS METAFOOR Samen zoeken naar mogelijkheden voor een  sociaal duurzame leefomgeving geldt ook voor de Molukken waar wij, Molukkers, onlosmakelijk mee zijn verbonden. Want het is de onderlinge verbondenheid waar een Molukse wijk zijn betekenis aan ontleent. Om deze verbondenheid niet uit het oog te verliezen is het gewenst

Meer lezen