PRETTIG WONEN EN WERKEN IN MOLUKSE WIJKEN

In een tijd van grote sociaaleconomische veranderingen dat gepaard gaat met spanningen, onrust en onzekerheid op zowat alle niveaus in de samenleving zoeken velen naar alternatieven om hun bestaanszekerheid veilig te stellen.

Buurt- of wijkbewoners gaan zich steeds meer organiseren om hun bestaansonzekerheid te verkleinen. Zo heb je nu in verschillende grote en middelgrote steden bewonerscoöperaties, die opgericht zijn om de veerkracht van de wijk of buurt te vergroten en tegelijk de leefomgeving te vergroenen.

Molukse wijkgemeenschappen zullen ook naar alternatieven moeten gaan zoeken om hun bestaanszekerheid zeker te stellen. Nu ziet men de noodzaak daarvan nog niet in, omdat de wijk als vangnet fungeert dat hen enige houvast biedt in onzekere tijden. Dat dit vangnet zijn functie door interne veranderingen kan verliezen is echter niet onwaarschijnlijk.

Het sociaal duurzaam maken van de Molukse wijken is daarom een reëel alternatief om de functie van de wijk als vangnet te behouden. Hoe ze daarmee een start kunnen maken, wordt in de programmanieuwsbrief in hoofdlijnen beschreven.