DE SOCIALE PIJLER IS DE MEEST OVER HET HOOFD GEZIENE PIJLER VAN DUURZAAMHEID

Wanneer we het over duurzaamheid hebben, dan denken we vaak onmiddellijk aan het milieu. Aan de lege verpakking van melk of yoghurt, die we in de grijze bak gooien. Of aan de plastic flessen, die we nu om de statiegeld inleveren bij de winkel. Of aan overgebleven groenten en eten, die we als restafval in de groene bak gooien. Of aan het oud papier, die we netjes in de blauwe container gooien. Of aan de zonnepanelen op onze daken.

Het is daarom te begrijpen als je dan denk, we doen toch al aan het milieu, aan duurzaamheid. Wat zou je dan nog moeten doen om je wijk sociaal duurzaam te maken. Maar, naast milieu zijn er nog de economische en sociale aspecten. Samen vormen ze de drie pijlers van duurzaamheid, de 3 P: People, Planeet, en Profit (of Prosperity).

‘People’, de sociale pijler is de meest over het hoofd geziene pijler. Deze pijler heeft betrekking op het vermogen van een gemeenschap. Je kan het zien als een continue inspanning van een gemeenschap om zich te ontwikkelen tot een gezonde en leefbare gemeenschap. Dus een continue inspanning, die belangrijk is voor zowel de huidige als voor de toekomstige generaties.

Bij ‘People’ gaat om: basisbehoeften, zoals: gezondheidszorg; contacten met de natuurlijke leefomgeving; emancipatie; ontplooiing van sociale en culturele activiteiten; mensenrechten, zoals: participatie en veiligheid, en natuurlijk sociale relaties.

In een systeem, waar het leven met een hoge kwaliteit de norm is, zijn alle drie de pijlers even sterk: een robuuste niveau van sociale vervulling (People); een gezond, schoon en veilig leefomgeving (Planet) en een bevredigend niveau van economische welzijn (Profit of Prosperity). 

Het is een conditie die nodig is om aan de behoeften van de huidige generatie te kunnen blijven voldoen zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Elke activiteit of elke proces dat deze visie nastreeft, heeft een plaats onder de paraplu van duurzaamheid.

Bij de voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal duurzame Molukse wijken’ wordt de sociale pijler (People) als invalshoek genomen. De voorlichtingsactiviteiten zijn erop gericht om de Molukse wijkgemeenschappen te ondersteunen in hun zoektocht om hun gemeenschapsvermogen te vergroten. Hoe ze de kwaliteit van leefomgeving duurzaam kunnen verhogen hoort daar ook bij.

Deze gemeenschappelijke zoektocht is ook te zien als een leerproces. Het verbinden daarvan hier in Nederland nu en straks met dat van de vele dorpsgemeenschappen daar op de Molukken valt ook onder de vlag van duurzaamheid.

Het is voor de organisaties (stichtingen, verenigingen, kerk- en wijkraden) in de Molukse wijken daarom belangrijk om te begrijpen, wat de mensen belangrijk vinden en wat ze nodig hebben om zich prettig en veilig te voelen om in de wijk te wonen, te werken en te recreëren.

Referentie: Van de Burg, Nienke (2021). Wat is duurzaamheid? Blogs, Capgemini. Usmany, Carel (2019).  ‘Pengayu & Prauw’. Flyer,  Buro Pro-kumpulan. Van Poeck, Katrien (2008). Duurzame ontwikkeling en sociaal werk, een logische samengaan? Socia-cahier nr. 11.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *