PENGAYU & PRAUW

FLYER EN POSTER CAMPAGNE ‘ NAAR SOCIAAL DUURZAME MOLUKSE WIJKEN’

De twee Molukse termen “ Pengayu en Prauw” zijn gekozen als metafoor voor de sociaal duurzame vernieuwing binnen de Molukse wijken. Een metafoor die de verbeelding van vele Molukkers aanspreekt, zowel jong als oud. Evenals de metafoor van een mythische krijger “Alifuru” is deze krachtig genoeg om de creatieve energie vrij te maken die voor deze sociale vernieuwing in Molukse wijken nodig is.

Een vernieuwing dat meer dan wenselijk is vanwege de groeiende vergrijzing in de wijken en voor het behoud van de Molukse wijken, die haar identiteit ontleend aan de verbondenheid met de Molukken.

‘Pengayu & Prauw’ is daarom als naam gekozen voor de poster en flyer campagne in Molukse wijken die deze zomer zal starten. Een digitale versie van de flyer (A5) is hieronder te vinden. 

KOPGROEP VAN VIER

EEN GEFASEERDE AFTRAP IN DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE “NAAR SOCIAAL DUURZAME MOLUKSE WIJKEN”

Voor het uitrollen van de voorlichtingscampagne heeft Buro Pro-kumpulan gekozen voor een kopgroep van vier Molukse wijken die verspreid liggen in Nederland.

De vier Molukse wijken zullen de aftrap doen. Dit gebeurt in twee fasen: dit jaar zullen twee wijken dat doen en volgend jaar de andere twee. Bij de start van het werkprogramma ‘Werken met duurzame coalities’ in 2020 fungeren deze vier wijken als voorbeeld voor andere Molukse wijken om hun leefomgeving sociaal duurzaam te maken.

De keuze voor de aanpak ‘kopgroep van vier’ heeft als gevolg dat de campagne-duur van een jaar wordt herroepen, want na 2020 is het veranderingsproces naar sociaal duurzame Molukse wijken nog gaande. Daarmee wordt de duur van de voorlichtingscampagne afhankelijk gemaakt van de mate waarin het veranderingsproces naar sociale duurzaamheid Molukse wijken plaatsvindt.

Informatie over hoe de voorlichtingscampagne in de Molukse wijken vorm kan krijgen is in de Programmanieuwsbrief 3 hieronder te vinden.

Programmanieuwbrief_3 februari 2019

NAAR SOCIAAL DUURZAME MOLUKSE WIJKEN

DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE VAN HET WERKPROGAMMA “WERKEN MET DUURZAME COALITIES”

De voorlichtingscampagne beoogt het bewerkstelligen van het bewustzijn en verlangen binnen de Molukse gemeenschap om actief betrokken te zijn bij duurzame ontwikkeling op de Molukken. Dit gebeurt door de situatie op de Molukken rond de drie thema’s binnen dit domein: armoede; zwerfafval en milieuvervuiling mee te nemen in de activiteiten om Molukse wijken sociaal duurzaam te maken, en door de inspanning te linken aan een drietal pilots.

Meer detail over de voorlichtingscampagne leest u in onderstaande nieuwsbrief.

Nieuwsbriefno 2_november 2018-2

VOORLICHTINGSCAMPAGNE ‘NAAR DUURZAME MOLUKSE WIJKEN’

EEN VOORBEREIDING OP HET WERKPROGRAMMA ‘WERKEN MET DUURZAME COALITIES 2020 – 2025

Ondanks voldoende aandacht en tijd in de voorbereiding om de mensen in de Molukse wijken te informeren over de infodag ‘Succesvol samenwerken aan duurzame coalities’ was de opkomst zeer mager. Hierover is nog kort voor de sluiting van de infodag gesproken. Het blijft echter bij gissen naar de reden en verklaringen van de lage opkomst. Een aanwezige maakte daarbij een opmerking die wel is blijven hangen . ‘… als ze niet naar ons willen komen dan gaan we maar naar ze toe’. Het is deze opmerking dat Buro Pro-kumpulan doet besluiten om een alternatief te bedenken.

Buro Pro-kumpulan wil dit doen door middel van een voorlichtingscampagne met als titel ‘Naar duurzame Molukse wijken’. Het is een voorlichtingscampagne dat in 2019 van start gaat en dat eveneens onderdeel is van een werkprogramma ‘ Werken met duurzame coalities’.
Het doel van de voorlichtingscampagne is de Molukse gemeenschap, gevestigd in diverse wijken verspreid over Nederland, zoveel mogelijk betrekken bij het realiseren van de 17 duurzaamheidsdoelen die wereldwijd in 2030 dienen te worden gerealiseerd. Actieve kennisuitwisseling is het uitgangspunt, waarbij het dagelijkse gebeuren in en rond Molukse wijken als startpunt wordt genomen voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten rond de thema’s:

• armoede
• klimaatverandering
• zwerfafval

Meer over de opzet en de inhoud van de voorlichtingscampagne en het werkprogramma vindt u in de bijvoegde nieuwsbrief. Eveneens vindt u in het onderstaand artikel uit het blad ‘Marinjo’ aanvullende informatie.

Nieuwsbriefno 1_oktober 2018

Usmany, Carel (2016) Bestrijding van armoede en milieuvervuiling

Een impressie van een deelnemer – infodag 2 juni 2018 @ MKC in Houten

Succesvol samenwerken bij duurzame ontwikkeling

“Ik vond gisteren een geslaagde dag ondanks de magere opkomst. Vooral de gastsprekers vond ik goed. De één over sociale adhesie de ander over coalitie en netwerk door middel van pelaschap. En tot slot hoe breng je hulp tot zelfredzaamheid op de Molukken in de praktijk. Wat mij trof tijdens de discussie is dat twee jonge mensen opstonden en bevestigden dat ze blij zijn dat je het initiatief hebt genomen om een dag als gisteren te organiseren. Ze zaten midden in een proces van hoe we hulp organiseren en aanbieden voor duurzaamheid en zelfredzaamheid op de Molukken. De discussie dreigt in een ja maar… maleur te verzanden. Dat is voor mij winst. De jongere generatie is in staat om over hun kaders te stijgen. Tot slot ben ik zo trots op de drie meiden met hun eigen catering.”

Samenvatting en een korte notitie van de lezingen kunt u hieronder vinden.

Samenvatting & Korte notitie van de lezingen-3
2018 Presentatie Duurzaamheid MKC

Definitief progamma infodag, zaterdag 2 juni @ MKC Houten

Het definitief progamma wijkt af van de vorige versie qua aantal workshops. In plaats van 3 workshops zijn er nu 2. Het aantal gastsprekers is ongewijzigd, alleen het thema “Geloof” is geintegreerd in de lezing van de eerste gastspreker. Als nieuw thema wordt er een praktijksituatie behandeld: :”Aanpak van zwerfvuil op de Molukken”. Voor details zie bijlage hieronder.

Graag zien wij u aankomende zaterdag 2 juni @ MKC Houten.

programma

Zaterdag 2 juni, Infodag @ MKC Houten

Het thema van de infodag is “Bouwen aan duurzame coalities tussen kumpulans en dorpen op de Molukken”. Tijdens de infodag worden drie  culturele aspecten van de Molukse cultuur door gastsprekers belicht. Er wordt aandacht besteedt aan de waarden & normen, geloof en onderlinge verbondenheid (pelaschap).

Uitnodiging Infodag, zaterdag 2 juni

Programma inhoud

Waneer

Dag: zaterdag 2 juni 2018
Duur: 10:00-15:00 uur

Ontvangst met koffie en thee is vanaf 9:30, het progamma start om 10:00 uur en tussen de middag is er een eenvoudige lunch. De kosten voor de deelname bedragen €5,00 (bijdrage voor de lunch).

Waar

Moluks Kerkelijk Centrum
Oud Wulfseweg 1
3992LT Houten

 Aanmelden

Aanmelden voor de infodag kan door het sturen van een mail naar: prokumpul@pro-kumpulan.nl