Welkom bij Buro Pro-Kumpulan

Een stichting die zich inzet voor een duurzaam verantwoorde leefomgeving op centraal en zuid-oost Molukken

Alle berichten door op admin

EEN MOMENT VAN REFLECTIE

DE INFORMATIE OVER DE AANPAK VAN DE CORONA-BESMETTING EN DE GEVOLGEN DAARVAN IN DE VELE KLEINE DORPEN OP CENTRAAL EN ZUIDOOST MOLUKKEN IS NOG STEEDS BEPERKT. HOE HET MET DE GEZONDHEID VAN DE DORPELINGEN IS, KOM JE ALLEEN ACHTER VIA FACEBOOK- OF WHATSAPP-BERICHTEN VAN FAMILIES OF VRIENDEN. GOEDE VOORLICHTING OVER DE GEVOLGEN VAN BESMETTINGEN IS

Meer lezen

EEN HEROVERWEGING WAARD…

NU ER EEN VOORZICHTIG BEGIN WORDT GEMAAKT OM DE MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS TE VERSOEPELEN VRAAG IK MIJ AF HOE HET ER NU VOOR STAAT MET DE GEZONDHEIDSSITUATIE VAN DE MENSEN IN DE DORPEN OP CENTRAAL EN ZUIDOOST MOLUKKEN. BERICHTEN DAAROVER ZIJN SCHAARS. IK VRAAG MIJ DIT AF OMDAT NIET ALLE DORPEN OVER EEN GEZONDHEIDSPOST

Meer lezen

ZES AANDACHTSGEBIEDEN VOOR DE REALISATIE VAN DE DUURZAAMHEIDSDOELEN, SDGs

BURO PRO-KUMPULAN HEEFT DE 17 DUURZAAMHEIDSDOELEN (SDGS) VAN DE VN AGENDA VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 2030 GEGROEPEERD IN ZES AANDACHTSGEBIEDEN. De zes aandachtsgebieden vormen samen de context voor een gezamenlijk inspanning om vanuit de Molukse wijken in Nederland duurzame ontwikkeling op Centraal en Zuidoost Molukken (Indonesië) te bevorderen. Community development is daarbij het uitgangspunt. COMMUNITY DEVELOPMENT

Meer lezen

2019, EEN JAAR VAN AFWIJKINGEN, VERKENNINGEN & AANPASSINGEN

NOG MINDER DAN EEN WEEK EN DAN IS HET JAAR 2019 VOORBIJ. EEN JAAR DAT GEKENMERKT WORDT DOOR AFWIJKINGEN, VERKENNINGEN, EN AANPASSINGEN. AFWIJKINGEN TEN OP ZICHTE VAN DE PLANNING, VERKENNINGEN NAAR ANDERE WEGEN ALS DE BENADERING NIET WERKT, EN AANPASSINGEN OMDAT DE VOORBEREIDINGEN MEER TIJD VERGT. Voor Buro Pro-kumpulan is 2019 daarom een jaar van pionieren op onbekende terreinen.  Waar

Meer lezen

EEN GROTE VRAAG OF EEN GROTE UITDAGING

ALS BESTAANDE INSTITUTEN BINNEN ONZE MOLUKSE GEMEENSCHAP HUN ‘ DEUREN OP SLOT HOUDEN OF NIET THUIS ZIJN’ WORDT HET MOEILIJK OM TE PRATEN. ZOU ER SPRAKE VAN ZIJN VAN ‘ DE WET VAN DE REMMENDE VOORSPRONG’ ? Nu een groot deel van  de informatiefolders ‘Pengayu & Prauw’ zijn verspreid en verstuurd, dient zich voor Buro Pro-Kumpulan een grote uitdaging aan.  Hoe krijg je de bestaande

Meer lezen

INFODAG “EEN CULTURELE REIS”

WERKEN AAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS De infodag is bedoeld als een eerste ontmoeting waar wijkbewoners, omwonenden, community werkers, en andere belanghebbenden ongedwongen kunnen praten over hoe je de creatieve energie vrij zou kunnen maken.  We zien dit zelf als een begin van een culturele reis ‘… een experiment in je eigen gemeenschap om te ontdekken

Meer lezen

EEN CULTURELE REIS

EEN CULTURELE REIS MET ‘ PENGAYU &PRAUW’ ALS METAFOOR Samen zoeken naar mogelijkheden voor een  sociaal duurzame leefomgeving geldt ook voor de Molukken waar wij, Molukkers, onlosmakelijk mee zijn verbonden. Want het is de onderlinge verbondenheid waar een Molukse wijk zijn betekenis aan ontleent. Om deze verbondenheid niet uit het oog te verliezen is het gewenst

Meer lezen

PENGAYU & PRAUW

FLYER EN POSTER CAMPAGNE ‘ NAAR SOCIAAL DUURZAME MOLUKSE WIJKEN’ De twee Molukse termen “ Pengayu en Prauw” zijn gekozen als metafoor voor de sociaal duurzame vernieuwing binnen de Molukse wijken. Een metafoor die de verbeelding van vele Molukkers aanspreekt, zowel jong als oud. Evenals de metafoor van een mythische krijger “Alifuru” is deze krachtig

Meer lezen

KOPGROEP VAN VIER

EEN GEFASEERDE AFTRAP IN DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE “NAAR SOCIAAL DUURZAME MOLUKSE WIJKEN” Voor het uitrollen van de voorlichtingscampagne heeft Buro Pro-kumpulan gekozen voor een kopgroep van vier Molukse wijken die verspreid liggen in Nederland. De vier Molukse wijken zullen de aftrap doen. Dit gebeurt in twee fasen: dit jaar zullen twee wijken dat doen en volgend

Meer lezen

NAAR SOCIAAL DUURZAME MOLUKSE WIJKEN

DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE VAN HET WERKPROGAMMA “WERKEN MET DUURZAME COALITIES” De voorlichtingscampagne beoogt het bewerkstelligen van het bewustzijn en verlangen binnen de Molukse gemeenschap om actief betrokken te zijn bij duurzame ontwikkeling op de Molukken. Dit gebeurt door de situatie op de Molukken rond de drie thema’s binnen dit domein: armoede; zwerfafval en milieuvervuiling mee te

Meer lezen