Stichting Pro-Kumpulan streeft naar het verbeteren van zowel de sociaalmaatschappelijke als sociaaleconomische situatie op Centraal en Zuidoost Molukken. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het bevorderen en ondersteunen van de aanpak gebaseerd op de principes van duurzame ontwikkeling. Daarbij krijgt zowel de bevordering van welzijn en welvaart van de bewoners als de bescherming en het herstel van de natuurlijke leefomgeving aandacht.

Een update, een vooruitblik in 2023

Om te voldoen aan de publicatieplicht die geldt voor een ANBI heeft Buro-Pro-kumpulan besloten om de jaarrekening van 2022 in een compacte vorm te publiceren. Dus alle drie onderdelen: de balans; de staat van baten (SB&L) en de toelichting op één vel, een A3+ formaat. Dit heeft als voordeel dat je de relatie tussen de balans en de SB&L in één oogopslag zie. Met de toelichting erbij kan je ook snel een beeld vormen van wat Buro Pro-kumpulan zoal heeft gedaan in 2022.

Het voornemens om de community-art projecten in 2022 te realiseren is niet gelukt. Er was gewoon geen geld. De subsidieaanvraag, die Buro Pro-kumpulan begin 2022 bij het ministerie van VWS had ingediend, is helaas niet ingeloot. De community-art projecten zijn nu doorgeschoven naar 2023, dus naar dit jaar. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat lukken, is ook maar afwachten of er voldoende geld daarvoor is.

Het is en blijft voor Buro Pro-kumpulan een uitdaging om toch – ondanks de beperkte financiële middelen – te blijven werken aan de realisatie van het gestelde doel.

Het helpen verbeteren van zowel de sociaal-maatschappelijke als sociaaleconomische situatie op Centraal en Zuidoost Molukken op basis van duurzaamheid.

Vorig jaar is het gelukt om hiermee een begin te maken. Door deel te nemen de Nijmeegse 4Daagse sponsorloop voor goede doelen kon er een bescheiden bedrag bijeen worden gebracht om de gezondheidspost in Aboru (de Molukken, Oost Indonesië) te helpen bemensen. Begin dit jaar heeft yayasan Maha Lesa (een stichting gevestigd in Aboru) een deel van het geld ontvangen om medicijnen te kunnen kopen en een kleine vergoeding aan de vrijwilligers te geven, die de verpleegkundigen uit Ambon assisteren bij de consultatie. Een aantal van de foto’s die we toegestuurd kregen zijn te zien op de facebook pagina van ‘Prauw & Pengayu’.

Dit jaar gaan we weer meedoen met de Nijmeegse 4Daagse sponsorloop voor goede doelen. Nu ook weer om de gezondheidspost in Aboru te helpen bemensen en de medicijnen, die bij de consultatie voorgeschreven worden, te bekostigen. Want het is nog steeds een uitdaging voor het dorpsbestuur om de gezondheidspost minimaal voor een dag of twee halve dagen in de week te bemensen.

Vergeleken met de ambitie – het gestelde doel hierboven – is de sponsorloopactie maar een zeer bescheiden steunactie. Maar voor Buro Pro-kumpulan zorgt het wel voor voldoende motivatie om te blijven werken aan de realisatie daarvan.

Jaarrekening 2022