Stichting Pro-Kumpulan streeft naar het verbeteren van zowel de sociaal-maatschappelijke als sociaal-economische situatie op centraal- en zuidoost Molukken. In het bijzonder wordt er aandacht besteedt aan het bevorderen en ondersteunen van de aanpak gebaseerd op de principes van duurzame ontwikkeling. Daarbij krijgt zowel de bevordering van welzijn en welvaart van de bewoners als de bescherming en het herstel van de natuurlijke leefomgeving aandacht.

De persoon achter Buro Pro-Kumpulan

Buro Pro-Kumpulan is als een eenmansstichting in 2017 opgericht. Het is een eenmansstichting, waarvan  drie functies (voorzitter, secretaris, en penningmeester) door één persoon wordt vervuld. Dit wil ik tot begin 2021 zo houden, omdat ik mezelf drie jaar heb gegeven om de gestelde ambitie: het ondersteunen van duurzame ontwikkeling op Centraal en Zuidoost Molukken, waar te maken. Het ondersteunen van sociale vernieuwing in Molukse wijken die moeten leiden tot sociaal duurzame leefomgeving en veerkrachtige gemeenschappen is hieraan gekoppeld.

Mijn interesse in de sociaaleconomische en -maatschappelijke situatie op de Molukken evenals hier in Nederland is er altijd geweest. Temeer omdat mijn ouders van één van de armste dorpen van Centraal Molukken komen, het dorp Aboru. De Aboruneze dorpsgemeenschap is tot op heden altijd trouw gebleven aan de RMS. De gevolgen daarvan: gevangenschap, overheidsgeweld, stigmatisering en uitsluiting hebben zij decennia lang moeten accepteren en ze ervaren het nog steeds. Hoewel deze repressie vanaf begin 2000 enigszins is afgenomen, is de armoede, stigmatisering en uitsluitingen nog zo gebleven. Verandering in hun leefsituatie en sociale positie – zoals ik het zie – zou daarom alleen slagen als Molukkers hier in Nederland en op de Molukken beginnen met daadwerkelijk naar elkaar omkijken, betrokken zijn, en elkaar helpen. Als tweede generatie Molukker is deze basiswaarde heel belangrijk, omdat ik met de ‘wij-gedachte’ ben opgevoed en opgegroeid.  De derde en vierde generatie Molukkers kijken daar heel anders tegen aan. Door  de individualisering is dit niet meer vanzelfsprekend en is hun maatschappelijke oriëntatie verschoven. Hierdoor is de de gebruikelijke werkwijze van kleinschalige hulp via de kumpulan (vereniging) onderdruk komen te staan.

Duurzame ontwikkeling zie ik daarom als een reëel ontwikkelingsalternatief om de generatiekloof te overbruggen. Het is een op waarde gebaseerde ontwikkelingsalternatief gericht op de toekomst. Dit spreekt mij zeer aan, en ik hoop ook de derde en vierde generatie Molukkers. Ik ben ervan overtuigd dat de bevordering daarvan uiteindelijk zal leiden tot verandering in de leefomstandigheden en de sociale positie van de mensen die al decennialang  in armoede leven.  Zoals in het dorp Aboru en de vele andere dorpen.

Carel Usmany Oprichter van Buro Pro-Kumpulan