Stichting Pro-Kumpulan streeft naar het verbeteren van zowel de sociaalmaatschappelijke als sociaaleconomische situatie op Centraal en Zuidoost Molukken. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het bevorderen en ondersteunen van de aanpak gebaseerd op de principes van duurzame ontwikkeling. Daarbij krijgt zowel de bevordering van welzijn en welvaart van de bewoners als de bescherming en het herstel van de natuurlijke leefomgeving aandacht.

Een update, waarom het niet is gelukt om het bestuur uit te breiden.

De voorzorgsmaatregelen als gevolg van COVID-19 pandemie maakte het moeilijk om ambassadeurs te werven voor de geplande activiteiten van stichting Pro-kumpulan. Daarnaast was en is het nog steeds moeilijk om goede bestuursleden te vinden die zich nog op vrijwillige basis willen inzetten voor het ondersteunen van duurzame ontwikkeling op de Molukken. Desondanks is het wel de bedoeling om het bestuur uit te breiden met twee personen, zodat de functie van secretaris en penningmeester kunnen worden ingevuld.

De gevolgen van COVID-19 pandemie maakte het ook moeilijk om de aandacht voor duurzame ontwikkeling zowel hier als daar op de Molukken vast te houden en niet te laten verslappen.

Naast deze aandacht is het actief bijdragen aan duurzame ontwikkeling zowel in de Molukse wijken als in de vele kleine dorpsgemeenschappen op Centraal en Zuidoost Molukken meer dan nodig.

Ook in de Molukse wijken – misschien niet zichtbaar – is er sprake is van stille armoede.

Het beleid van stichting Pro-kumpulan is daarom gericht om in de komende drie jaren de Molukse wijkgemeenschappen zo goed als mogelijk te faciliteren in hun inspanning om van hun wijk en gemeenschap een sociaal duurzame wijk en zorgzame gemeenschap te maken.

Wat Buro Pro-kumpulan in de vijf jaar na de oprichting in 2017 heeft gedaan is te lezen in ‘de Staat van Baten en Lasten’ en in de inleiding van het beleidsplan.

Staat van Baten & Lasten